Kucsera Tamás Gergely, Fekete György, Mihályi Gábor, Kiss János

 

SZAKMAI EGYEZTETÉS A NEMZETI TÁNCPROGRAMRÓL

 
A Nemzeti Táncprogramról tárgyalt prof. em. Fekete György, a Magyar Művészeti Akadémia elnöke, és dr. Kucsera Tamás Gergely az MMA főtitkára május 4-én Mihályi Gáborral, a Magyar Táncművészek Szövetsége elnökével és Kiss Jánossal, a Szövetség társelnökével.
Mint ismeretes, a Magyar Táncművészek Szövetsége által kidolgozott Nemzeti Táncprogramot április 29-én, a tánc világnapja alkalmából rendezett budapesti gálaesten adták át a szakma képviselői dr. Hoppál Péter kultúráért felelős államtitkárnak. A magyar táncművészet helyzetét összefoglaló dokumentum megoldási javaslatokkal szolgál a táncművész-életpályamodell kidolgozására, a művészeti oktatástól - az aktív éveken keresztül - a befejezésig.

A nemzeti táncprogram segítséget kíván nyújtani a mindenkori kulturális kormányzatnak, hogy felmérvén saját eredményeit, alternatívákat kínáljon azzal a nem titkolt szándékkal, hogy egy 21. századi táncművészet alakulhasson ki Magyarországon. A Magyar Művészeti Akadémia mindazt a jogi és szakmai segítséget megadja a Nemzeti Táncprogram számára, amely megkönnyíti a módosítások elfogadtatását a kulturális kormányzatnál" – mondta a tárgyalás után Mihályi Gábor, a Magyar Művészeti Akadémia levelező tagja. 
2015. április 29-én, a Művészetek Palotájában megrendezett Tánc világnapi Gálaesten vette át dr. Hoppál Péter kultúráért felelős államtitkár úr a Nemzeti Táncprogram első példányát, Mihályi Gábortól és Kiss Jánostól.
 
NEMZETI TÁNCPROGRAM
 
A Magyar Táncművészek Szövetsége szellemi műhelyében 2014 májusában kezdődött el a Nemzeti Táncprogram kidolgozása, a Szövetség szakértői és további független szakértők közreműködésével.
A Program célja, hogy átfogó képet adjon a magyar professzionális táncművészet jelen helyzetéről, vizsgálja azt mind horizontálisan, mind vertikálisan. Összegezzen, elemezzen nagy rendszereket és mikrostruktúrákat, vizsgáljon élethelyzeteket, táncos pályákat. Mutasson megoldási alternatívákat. Vállaljon aktív szerepet a XXI. századi magyar
táncművészet feltételrendszerének megteremtésében.

A tanulmány nem terjed ki az öntevékeny (amatőr) jelenségekre, a közművelődés tánc érintette területeire, a szabadidős elfoglaltságokra, a különböző sport és divattáncokra. Miközben az oktatási kérdéseknek (közép és felsőfok) külön fejezetet szentel, nem tér ki az alapfokú művészeti oktatásra.

A Nemzeti Táncprogram szigorúan a professzionális, a "magas művészetet" képviselő táncművészet aktuális kérdéseire koncentrál, melyet teljes spektrumában vizsgál.
A tanulmány hét fejezetből és tizennyolc altémából áll. Külön fejezet szól az oktatásról, a különböző működési formájú társulatokról, együttesekről, a befogadó színházakról a forgalmazásról. A tanulmány kiemelten foglakozik a táncos egzisztencia kérdéseivel: az életpálya modellel, az átképzési lehetőségekkel, a nyugdíjjal, a "színpad utáni" táncos léttel.
A Nemzeti Táncprogram része egy reprezentatív szociológiai felmérésen nyugvó tanulmány is, amely a táncművészek életminőségére, kulturális ellátottságára, igényeire, továbbképzési szándékaira, öngondoskodási lehetőségeire koncentrál.
Külön tanulmány szól a határon túli táncművészetről, a pályázati lehetőségekről, a tánctudomány helyzetéről, a szakmai orgánumokról, a tánc helyzetéről a médiában, a szakmai érdekvédelemről.

Minden dolgozat három jól elkülöníthető részből áll: 1. A helyzetbemutatása, 2. Problémák felvetése, 3. Megoldási javaslatok.
A Nemzeti Táncprogram, tehát nem a panaszok, az igények, kívánalmak felsorolása, hanem a magyar táncművészet helyzetének a szerzők szándékai szerint hű tükre. Amiben ugyanúgy helye van az eredményeknek, a jól működő rendszerek bemutatásának, mint a problémák felvetésének is. Továbbá helye van a problémákra adandó lehetséges válaszoknak, javasolt megoldásoknak is.

Köszönetet mondunk a tanulmányok szerzőinek, munkatársaiknak, hiszen önzetlen munkájuk nélkül nem készülhetett volna el a Nemzeti Táncprogram. A legnagyobb köszönet azonban a "táncosokat" illeti, hiszen ők jelentik - őbennük testesül meg nap, mint nap - a magyar táncművészetet, ő értük íródott a Nemzeti Táncprogram.

Budapest 2014. május - 2015. március
 
Mihályi Gábor - elnök
Kiss János -társelnök
 
 

 
1983 óta, a klasszikus balett óriásának tartott Jean-Georges Noverre születésnapján, április 29-én ünnepli a világ „A Tánc Világnapját”.
A Nemzeti Táncszínház és a Magyar Táncművészek Szövetsége már hosszú évek óta gálaestet rendez a táncművészet legnagyobb ünnepén, amelynek keretében kerülnek átadásra a Szövetség szakmai díjai. A Gálaest, a 2014-ben díjazott művészek és alkotók produkcióiból került összeállításra.
Ezen az estén kerül sor az Imre Zoltán Alapítvány és az Ifj. Nagy Zoltán Alapítvány a Táncművészetért díjainak átadására is.
 
A Gálaest rendezője:
Vincze Balázs – Harangozó Gyula--, és Imre Zoltán-díjas táncművész,
koreográfus, a Pécsi Balett igazgatója
 

A MAGYAR TÁNCMŰVÉSZEK SZÖVETSÉGE SZAKMAI DÍJAI
 

AZ ÉVAD LEGJOBB VÉGZŐS NÖVENDÉKE-DÍJ
 
Klasszikus balett kategória:
Rohonczi Viktória – főiskolai hallgató, táncművész BA klasszikus balett szakirány, Magyar Táncművészeti Főiskola
 
Modern-kortárstánc kategória:
Bocsi Petra – a Győri Tánc- és Képzőművészeti Általános Iskola, Szakközépiskola és Kollégium Táncművészeti Tagozatának végzős növendéke
 
Néptánc kategória:
• Béres Máté – a Nyíregyházi Művészeti Szakközépiskola Táncművészeti Tagozatának végzős növendéke
 

AZ ÉVAD LEGJOBB PÁLYAKEZDŐ TÁNCMŰVÉSZE-DÍJ
 
Klasszikus balett kategória:
Berzéki Melinda – táncművész, Győri Balett
 
Modern-kortárstánc kategória:
Stohl Luca – táncművész, Bozsik Yvette Társulat
 
Néptánc kategória:
Módos Máté – táncművész, Magyar Állami Népi Együttes
 

AZ ÉVAD LEGJOBB FÉRFI TÁNCMŰVÉSZE-DÍJ
 
Klasszikus balett kategória:
Leblanc Gergely – balettművész, első magántáncos, Magyar Nemzeti Balett
 
Modern-kortárstánc kategória:
Szabó Márton – táncművész, Pécsi Balett
 
Néptánc kategória:
Kolumbán Norbert – táncművész, Duna Művészegyüttes
 

AZ ÉVAD LEGJOBB NŐI TÁNCMŰVÉSZE-DÍJ
 
Klasszikus balett kategória:
Aliya Tanykpayeva – balettművész, első magántáncosnő, Magyar Nemzeti Balett
 
Modern-kortárstánc kategória:
Góbi Rita – táncművész, koreográfus, Góbi Rita Társulata

Néptánc kategória:
Lévay Andrea – táncművész, Magyar Állami Népi Együttes
 

AZ ÉVAD LEGJOBB ALKOTÓJA-DÍJ
Bozsik Yvette – táncművész, koreográfus, Kossuth-díjas, Érdemes Művész
 

A TÁNCOKTATÁSÉRT-DÍJ
Pintér Tímea – táncművész, MA moderntánc tanár, Győri Tánc- és Képzőművészeti Általános Iskola, Szakközépiskola és Kollégium Táncművészeti Tagozat
 

A TÁNCTUDOMÁNYÉRT-DÍJ
dr. Andrásfalvy Bertalan - nyugalmazott egyetemi tanár, Professor Emeritus, a Néprajztudomány Doktora,
 

A TÁNCMŰVÉSZETÉRT-DÍJ
Roboz Ágnes - koreográfus, karaktertánc tanár, címzetes főiskolai tanár, Érdemes Művész
Stadler Ferenc - világítástervező
 

ÉLETMŰ-DÍJ:
Gál Jenő - balettmester, Professor Emeritus, Harangozó Gyula-díjas, a Magyar Táncművészeti Főiskola nyugalmazott főigazgatója
 

POSZTUMUSZ ÉLETMŰ-DÍJ
Nagy Iván – balettművész, balettmester, a Magyar Nemzeti Balett művészeti főtanácsadója
 
 
A Magyar Táncművészek Szövetsége szakmai díjai mellett, átadásra került még:
 
Az Imre Zoltán Alapítvány díja:
 
IMRE ZOLTÁN-DÍJ
Goda Gábor – koreográfus, rendező, Harangozó-díjas, Érdemes Művész
 

Az Ifj. Nagy Zoltán Alapítvány a Táncművészetért díjai:
 
A NAGY ALAKÍTÁSÉRT-DÍJ
Bozsik Yvette - táncművész, koreográfus, Kossuth-díjas, Érdemes Művész

A NAGY ALAKÍTÁSÉRT KÜLÖNDÍJ
Kiss Réka – főiskolai hallgató, táncművész BA klasszikus balett szakirány 7. évfolyam, Magyar Táncművészeti Főiskola