MAGYAR TÁNCMŰVÉSZEK SZÖVETSÉGE

A Magyar Táncművészek Szövetsége a különböző működési formájú és műfajú táncegyüttesek, alkotók, szakmai és érdekvédelmi ernyőszervezete, a táncművészet első számú kommunikációs központja. 1948-as alakulása, majd 1954-os újjáalakulása óta folytatja tevékenységét.
Elnökei voltak többek között: dr. Körtvélyes Géza, Eck Imre, Dózsa Imre, ifj. Harangozó Gyula, Kiss János, Juronics Tamás. 2009 májusától Mihályi Gábor.

Hivatásos együtteseket, alkotó- és előadóművészeket, oktatási intézményeket és kutatókat tömörítő szakmai szervezet – amelynek 2020-ben 41 együttes, intézmény és szervezet a tagja.

Közvetítő szerepet tölt be az egész hazai táncművész terület, a szakmai intézmények és más művészeti ágak szervezetei között. Fő funkciója a művészeti érdekképviselet, a tagság folyamatos tájékoztatása, kezdeményezések a hazai táncművészet megújítására vagy korrekciójára, kapcsolatok építése társszervezetekkel, valamint a szakmai ismeretterjesztés elősegítése.
Fesztiválokat szervez, évadonként szakmai nívódíjakat ad ki, szolgálja a hazai táncművészetet érintő elvi, intézményi, személyi és egyéb problémák megoldását. Javaslatokat tesz művészeti-, állami díjak, és kitüntetések odaítélésére. Legfőbb fóruma a háromévenkénti Közgyűlés, amely egy-egy periódusra megválasztja az ügyekben eljáró elnökséget.
 
Feladatának megfelelően az évek során tanácskozásokat rendezett az egyes társulatok vagy táncirányzatok értékelésére, a tagság tájékoztatására kiadta periodikáit és évkönyveit (Külföldi Szemle, Táncművészeti Értesítő, Tánctudományi Tanulmányok), kezdeményezte az Interbalett bemutatósorozatát, 1980-ban a Táncfórum létrejöttét, majd szakmai támogatásával a 2001-ben alapított Nemzeti Táncszínházat.
 
Kiépítette értékes szakmai táncarchívumát (könyvtár, fotó- és videogyűjtemény, kézirattár), amely 1998-tól az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet keretén belül működik.
A Magyar Táncművészek Szövetsége céljai:
• A Magyar Táncművészek Szövetsége - saját tagjai önállóságának tiszteletben tartása mellett - a hivatásos táncművész együttesek, intézmények és az azokban résztvevő, alkotó-, és előadóművészek közös szakmai érdekeit fogalmazza meg, védi és érvényesíti mind a központi, mind a helyi államigazgatási és más szervek előtt.
• A lehető legszélesebb körben ad hangot a szakma igényeinek.
• Kiépíti mindazokat a kapcsolatokat és eszközrendszereket, amelyek feladatai eredményes megvalósításához szükségesek. Állandó tevékenységei:
• Képviseli a szakma és a tagok érdekeit az illetékes központi, állami és minisztériumi fórumokon, ill. a vidéki együttesek esetében a helyi önkormányzatoknál.
• A szakmát érintő döntési körbe tartozó kérdésekben döntésbefolyásoló tevékenységet folytat.
• Javaslatokat tesz a vonatkozó jogszabályok továbbfejlesztésére, új szabályozására.
• A szakmai területen dolgozó szakszervezetek állásfoglalásainál képviseli és érvényesíti nézeteit, véleményét.
• Segíti és támogatja tagjainak a munkafeltételek javítására irányuló törekvéseit.
• Szakmai elismerések, díjak létesítését kezdeményezi, odaítélésükben közreműködik.
• Javaslatot tesz a művészeti kitüntetésekre, valamint állami kitüntetések odaítélésére.
• Együttműködik más szakmai szövetségekkel, egyesületekkel, társasságokkal és a táncművészet területén létrejött más egyesülésekkel.
• Erősíti tagsága szakmai hitelét, gondoskodik a szakmai színvonal védelméről.
• Szakmai munkájával segíti a kulturális kormányzatot.
• Részt vesz a minisztériumok, az önkormányzatok és a Művészeti Szakszervezetek érdekegyeztető tanácsainak munkájában.
• Szakembereket delegál kuratóriumokba (Harangozó Gyula-díj, Fülöp Viktor Táncművészeti Ösztöndíj, NKA Táncművészeti Kollégium, NKA Imre Zoltán Kollégium, EMMI pályázati kuratóriumai, stb.)
• A koordinálja a szakmai és állami kitüntetésekre és ösztöndíjakra (Harangozó Gyula-díj, Érdemes és Kiváló Művész, Kossuth- és Széchenyi díj, valamint a különböző Érdemkeresztek és Érdemrendek) történő jelölések, elbírálások folyamatát, s végzi a felterjesztésekkel kapcsolatos adminisztratív és szervezési feladatokat.


A Magyar Táncművészek Szövetsége tagjai alkotják az EMMI minisztere által felkért Táncművészeti Bizottságot (Elnök: Kiss János, Tagok: Bozsik Yvette, Mihályi Gábor, Topolánszky Tamás, Zsuráfszky Zoltán).

Részt veszünk a Nemzeti Előadó-művészeti Érdekegyeztető Tanács munkájában, és az NKA Táncművészeti Kollégiumában. (Elnök: Vincze Balázs, Tagok: Apáti Bence, Bozsik Yvette, Pártay Lilla, Solymosi Tamás, Zsuráfszky Zoltán)

A Magyar Művészeti Akadémia tagjai között a táncművészet akadémikus tagjai: Juronics Tamás, Kiss János, Mihályi Gábor, Pártay Lilla, Stoller Antal, Zsuráfszky Zoltán.
A Magyar Művészeti Akadémia Köztestületi képviselője: Szalay Tamás

MMA Köztestületi tagok: Barta Dóra, Bozsik Yvette, Fodor Zoltán, Földi Béla, Lippai Andrea, Mucsi János, Solymosi Tamás, Szögi Csaba, Topolánszky Tamás, Török Jolán, Velekei László, Vincze Balázs