A Magyar Táncművészek Szövetsége Tisztújító Közgyűlést tart, amelyre tisztelettel meghívja a Szövetség tagjait.

 

Időpont:  Szeptember 17. (csütörtök) 14,00 – 17,00

Helyszín:  Hagyományok Háza – Halmos-Karsai-terem

 

Tervezett napirendi pontok:

  1. Beszámoló a Szövetség 2019. évi munkájáról
  2. A Felügyelő Bizottság  állásfoglalásának ismertetése a Mérlegről és Közhasznúsági jelentésről
  3. A Covid-19 veszélyhelyzet miatt, az Elnökség által határidőre elfogadott, az OBH-nak benyújtott „Mérleg és a Közhasznúsági jelentés” jóváhagyása
  4. Tisztújítás: az új Elnökség és az új Felügyelő Bizottság megválasztása
  5. Új tagok felvétele
  6. Egyéb aktuális kérdések

 

A Közgyűlés akkor határozatképes, ha a szavazatra jogosult tagok közül 50 % + 1 fő jelen van.

Amennyiben 14,00 órakor határozatképtelenség áll fenn, úgy megismételt Közgyűlést hívunk össze, amelynek időpontja:

 

Időpont:  2020. szeptember 17. (csütörtök) 14,30 – 17,00

Helyszín:  Hagyományok Háza – Halmos-Karsai-terem

 

 

Az ismételt Közgyűlés, a megjelentek számától függetlenül határozatképes, de csak az eredeti napirendi pontokat tárgyalhatja.

 

A Közgyűlés után közvetlenül, az új elnökség első ülésére kerül sor, ahol megválasztásra kerül az Elnök, a Társelnök és a Felügyelő Bizottság elnöke.